Gisolf  

Trading BVPrivacy Statement

De persoonsgegevens en andere verstrekte gegevens van iedere klant worden in principe opgenomen in het klantenbestand van Hearingcare ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden. Indien de klant dit niet wenst, meldt hij dit via e-mail info@hearingcare.nl of telefoon (0345) 632920. Verder gebruikt Hearingcare de persoonsgegevens binnen de wettelijke bepalingen voor het uitvoeren van de overeenkomst en om het risicoprofiel van de klant te bepalen. De klant heeft recht op inzage en verbetering van zijn gegevens. Vragen om inzage in uw gegevens of klachten over privacy kunnen worden gestuurd aan Hearingcare, Gildenstraat 30, 4143 HS Leerdam.

 

Bij een bezoek aan de site van Hearingcare wordt het navigatiegedrag van de klant niet geregistreerd, evenmin als het IP-adres van de klant. Ook plaatst de software van Hearingcare geen cookies op de computer van de klant.

 

Hearingcare bewaart en gebruikt uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Hearingcare worden verstrekt. Hearingcare gebruikt een e-mailadres alleen waarvoor dit aan Hearingcare is opgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden, voor zover daarvoor door de klant ook toestemming is verleend. Deze toestemming(en) is/zijn te allen tijde weer in te trekken via de site of door dit op een andere wijze aan Hearingcare mee te delen. Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke marketing- en service e-mail geboden middels een rechtstreekse verwijzing naar de eigen site. Hearingcare verstrekt nooit e-mailadressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

 

Als de klant wenst te reageren op het privacy statement van Hearingcare of vindt dat de site of het handelen hiermee niet in overeenstemming is, vraagt Hearingcare aan de klant hierover contact op te nemen.

 

Heeft u vragen? Stel uw vraag hieronder: 

* Voornaam
* Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Land
Telefoon
* E-mail

Bevestig dat u geen robot bent.

Voer de onderstaande tekens in.
Nieuw* Verplicht
Gisolf Trading B.V.Telefoon: 0345-633494Sitemap